Бушидо - това е Пътят на Самурая. Пътят - морал, на който човек подчинява себе си и го предава на околните, е в широкия смисъл на думата любов към обществото. Що се отнася до религията, в Япония съжителстват в хармония и шинтоистки, и будистки богове, а Бушидо е онази точка, в която високият дух преминава през тази хармония. Бушидо е морал, етика, а корените му са в Конфуцианството - учението на древно китайския философ Конфуций.

Като цяло кодексът Бушидо се свежда до пет главни постановки, повтарящи и поясняващи основните догми на конфуцианския морал :

I. Вярност- Това понятие включва три най-важни положения:
1. Вярност на господаря и любов към отечеството - у верноподаника трябва да гори искрено чувство на почит към господаря и чувство на патриотизъм, частните интереси са недопустими.
2. Любов към родителите и привързаност към братята си - трябва да почиташ предците си, да обичаш роднините и децата си.
3. Усърдие - трябва да си усърден и прилежен и да имаш чувство за отговорност.

II. Вежливост - Също включва три положения:
1. Уважение и любов - трябва да уважаваш и почиташ висшестоящите, да им служиш искрено и да си задружен със събратята си по оръжие.
2. Скромност - не трябва да се кичиш със заслугите си и да се хвалиш със способностите си.
3. Изтънченост - трябва да си любезен и елегантен, да обичаш книгите и изящните изкуства, да си великодушен, да се отнасяш с разбиране към чуждите чувства.

III. Мъжество - Включва четири положения:
1. Храброст - трябва да си храбър при изпълнение на дълга си и смел при опасност, да действаш умело в трудна обстановка.
2. Твърдост и хладнокръвие - трябва да си безстрашен и невъзмутим, да не знаеш що е паника.
3. Търпеливост и издръжливост - трябва да побеждаваш чувствата си, да пренебрегваш интересите си, да търпиш на нужда и лишения, да си твърд и издръжлив, да се стремиш към целта си, преодолявайки всички препятствия.
4. Находчивост - трябва да си съобразителен, пресметлив, предприемчив и инициативен при всяко затруднено положение, точно да преценяваш момента за действие.

IV. Честност - Включва три положения:
1. Прямота и искреност - трябва да държиш на думата си, да ненавиждаш хитруването и раболепието, да бъдеш последователен в убежденията си.
2. Чест - трябва да пазиш честта и авторитета си.
3. Справедливост - трябва винаги да различаваш личното от общественото, да разбираш кое съответства на нравствените принципи.

V. Простота - Включва две положения:
1. Простота - не подобава да се стремиш към разкош, не трябва да харчиш пари на вятъра.
2. Скромност и чистота - не трябва да раздухваш славата си. Трябва във всичко да съблюдаваш простота и умереност, да не бъдеш тщеславен.

От всичко това обаче не следва, че пътят на самурая означава сляпо изпълнение на задълженията и механично следване на дълга. Идеята за дълга и отговорността пред своя род и клан, пред паметта на предците и пред идното поколение трябва да се избистри като резултат от упорита работа върху себе си, дълбоко осмисляне на различни учения, иначе казано - като връх на духовния растеж.

Този уебсайт използва бисквитки. Научете повече.